full screen background image

YETKİ GASBI MAHKEMELİK OLDU…

Geçtiğimiz günlerde Kartal Belediyesi Olağan Meclis Toplantısında,Başkan Öz’ün direktifi üzerine bir takım yetkileri,Meclis adına kullanmayı Belediye Başkanına verilmesini oylamış ve oy çokluğu ile kabul edilmişti.Gerçekleştirilen oylamada CHP li Bazı Meclis Üyelerinin oturuma katılmayışı,oy sayılarını eşit kıldı.Ancak Ak Parti Grubundan,seçildiği günden bu yana Meclise çok az gelen ve çok önemli oylamalarda dahi Meclise gelmekten imtina eden,Meclis Üyesi Müjdat Keçeli’nin de katılamayışından ötürü,Beledeye Başkanının oyu iki sayılması neticesinde,söz konusu yetki oylaması oy çokluğu ile geçmiş oldu.Ak Parti Kartal İlçe Başkanlığı bu yetkilendirmenin yasa dışı olduğunu iddia ederek ilgili kararı Mahkemeye taşıdı. Konu ile ilgili Ak Parti Kartal İlçe Başkanlığının Basın Açıklaması şu şekilde.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Kartal’ı İstanbul’un yeni merkezi yapmak vaadiyle yola çıkan ama adeta Kartal’ı İstanbul’un geri kalmış merkezi haline getiren Belediye Başkanı, meclisin yetkilerini hukuk dışı devralarak meclisin yetkilerini gasp etmiştir. Bu hukuk dışı durum karşısında Ak Parti Meclis Grubumuz, İlçe Başkanlığımız koordinesinde ilgili meclis kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2018/1067 esas numarasıyla dava açmıştır. Bu çerçevede Ak Parti Kartal İlçe Başkanlığımız kamuoyu ve basına bu hukuk dışı yetki gaspı ile ilgili olarak açıklama yapma gerekliliği duymuştur.
Belediye Başkanı, Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalıyla “Belediye Başkanından yetki almak kaydıyla davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmeleri amacıyla belediyemiz avukatlarına vekâletname vermek üzere kendisine yetki almak “ maksadıyla ilgili teklifi, belediye meclisinin Mayıs ayı gündeminde meclise havale etmiştir. Meclis’te görüşülen ve Hukuk Komisyonuna havale edilen bu teklif Ak Parti Meclis Üyelerimiz tarafından hem komisyonda hem de Meclis oturumunda aksi yönde görüşler savunarak bunun hukuk dışı bir yetki gaspı olduğunu ifade etmişlerdir. Buna rağmen 09.05.2018 tarih 2018/73 nolu Meclis kararı, Ak Partili Meclis Üyelerinin muhalefet şerhi ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Her zaman olduğu gibi Belediye Başkanı, Meclisin yetkisini 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin h. bendinde “vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 tl den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiye, kabul ve feragate karar vermek” görev ve yetkisi Belediye Meclisine ait olduğu açıkça ortadayken Meclisi by-pass etmek suretiyle hukuksuzluğa imza atmıştır.
Bu bağlamda Kartal Halkının oylarıyla seçilen Ak Parti Meclis Üyelerinin girişimiyle daha önceden örnekleri olan yetki gasplarının mahkemeden iptal edildiği gibi; alınan bu meclis kararının da iptali ve yürütmeyi durdurmak için İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2018/1067 esas numarasıyla Meclis kararının yazılmasına müteakip 60 günlük idari dava açma süresi beklenmeden 30.05.2018 tarihinde dava açılmıştır.
Türk Adaletinin, daha önce Belediye Başkanının Meclisten oy çokluğuyla aldığı haksız ve hukuksuz yetkileri nasıl iptal ettiyse bu kararı da iptal edeceğine inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
AK PARTİ KARTAL İLÇE BAŞKANLIĞI
GÜRKAN AKYOL
İLÇE BAŞKANI